Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008405

OBCHODNÉ MENO: MAPEK PLUS, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19791/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 668/45, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 

IČO: 43 849 857

DEŇ ZÁPISU: 20.02.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľoi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Marko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 668/45, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 18.08.1967, Deň vzniku funkcie: 20.02.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Marko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 668/45, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 18.08.1967

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1