Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008410

OBCHODNÉ MENO: MUDr. Magdaléna Blahová, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18545/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Ondrejova 758/27, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 43 850 375

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo

2. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

3. maloobchod v rozsahu voľných živností

4. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

5. vedenie účtovníctva

6. organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov

7. sekretárske a administratívne služby vrátane kopírovacích služieb

8. prieskum trhu a verejnej mienky

9. sprostredkovanie obchodu

10. vydavateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Magdaléna Blahová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Ondrejova 758/27, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 15.05.1951, Deň vzniku funkcie: 01.01.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Magdaléna Blahová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Ondrejova 758/27, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 15.05.1951

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1