Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008401

OBCHODNÉ MENO: KONZULTANT, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39038/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D.Krmana 134/1, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 52 682 391

DEŇ ZÁPISU: 12.10.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Dizajnérske činnosti

8. Sťahovacie služby

9. Fotografické služby

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. Vedenie účtovníctva

12. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia

13. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore kapitálového trhu

14. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore starobného dôchodkového sporenia

15. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia

16. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore prijímania vkladov

17. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Karol Hurtečák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D.Krmana 134/1, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 29.06.1969, Deň vzniku funkcie: 12.10.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Karol Hurtečák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D.Krmana 134/1, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 29.06.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1