Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008408

OBCHODNÉ MENO: MH MICRO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32452/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Papradno 617, Názov obce: Papradno, PSČ: 018 13 

IČO: 50 064 576

DEŇ ZÁPISU: 14.01.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kovoobrábanie

2. Výroba meracích, kontrolných prístrojov a zariadení

3. Výroba meracích nástrojov a prístrojov, nástrojov na meranie dĺžky

4. Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, opravu a údržba meracej a regulačnej techniky

5. Príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárenskej výroby

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

11. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

12. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

13. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

14. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

15. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Hariš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Papradno 617, Názov obce: Papradno, PSČ: 018 13 , Dátum narodenia: 05.01.1960, Deň vzniku funkcie: 14.01.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Hariš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Papradno 617, Názov obce: Papradno, PSČ: 018 13 , Dátum narodenia: 05.01.1960

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1