Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008393

OBCHODNÉ MENO: HK STEEL, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38918/R

SÍDLO:  Názov obce: Trenčianske Bohuslavice 351, PSČ: 913 07 

IČO: 52 648 141

DEŇ ZÁPISU: 20.09.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Lukáš Hudec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 401, Názov obce: Statenice, PSČ: 25262 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 02.07.1977, Deň vzniku funkcie: 20.09.2019

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Kozáček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovského ulica 1225/6, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 15.05.1967, Deň vzniku funkcie: 20.09.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lukáš Hudec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 401, Názov obce: Statenice, PSČ: 252 62 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 02.07.1977

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Kozáček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovského ulica 1225/6, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 15.05.1967

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1