Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008391

OBCHODNÉ MENO: GROM s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38004/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Nálepku 1118/20, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 

IČO: 52 307 808

DEŇ ZÁPISU: 23.03.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

3. Textilná výroba

4. Odevná výroba

5. Spracovanie kože

6. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

7. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

8. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

9. Keramická výroba

10. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

11. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

12. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

13. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

14. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

15. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

16. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

17. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

18. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

19. Výroba bižutérie a suvenírov

20. Výroba hudobných nástrojov

21. Výroba hračiek a hier

22. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

23. Výroba sviečok a tieniacej techniky

24. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

25. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

26. Prípravné práce k realizácii stavby

27. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

28. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

29. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

30. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

31. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

32. Sťahovacie služby

33. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

34. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

35. Kuriérske služby

36. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

37. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

38. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

39. Prevádzkovanie výdajne stravy

40. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

41. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

42. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

43. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

44. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

45. Vedenie účtovníctva

46. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

47. Dizajnérske činnosti

48. Fotografické služby

49. Služby požičovní

50. Prenájom hnuteľných vecí

51. Informačná činnosť

52. Čistiace a upratovacie služby

53. Administratívne služby

54. Verejné obstarávanie

55. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

56. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

57. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

58. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

59. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

60. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

61. Poskytovanie služieb osobného charakteru

62. Opracovanie drevnej hmoty štiepaním, lúpaním

63. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Grom, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 625/10, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 19.04.1980, Deň vzniku funkcie: 23.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Grom, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 625/10, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 19.04.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1