Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008398

OBCHODNÉ MENO: J.H.T. KOVOS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13016/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 209 , Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 36 321 672

DEŇ ZÁPISU: 19.12.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zámočníctvo

2. nástrojárstvo

3. kovoobrábanie

4. výroba plastových obalov

5. sprostredkovanie obchodu a služieb

6. výroba a opravy strojov s mechanickým pohonom

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavol Jakubek, Bydlisko: Názov obce: Sverepec 30, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 17.06.1951, Deň vzniku funkcie: 19.12.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavol Jakúbek, Bydlisko: Názov obce: Sverepec 30, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 17.06.1951

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 402/01, Nz 420/01 zo dňa 11.12.2001 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1