Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008386

OBCHODNÉ MENO: Finest, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37364/R

SÍDLO:  Názov obce: Veľké Chlievany 34, PSČ: 956 55 

IČO: 52 026 663

DEŇ ZÁPISU: 21.11.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sťahovacie služby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Administratívne služby

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Poskytovanie služieb osobného charakteru

8. Kuriérske služby

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Stolárstvo

15. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

16. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

18. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Bulák, Bydlisko: Názov obce: Veľké Chlievany 34, PSČ: 956 55 , Dátum narodenia: 06.12.2000, Deň vzniku funkcie: 25.06.2019

Meno a priezvisko: Ján Bulák, Bydlisko: Názov obce: Veľké Chlievany 34, PSČ: 956 55 , Dátum narodenia: 05.03.1974, Deň vzniku funkcie: 25.06.2019

Meno a priezvisko: Katarína Bulákova, Bydlisko: Názov obce: Veľké Chlievany 34, PSČ: 956 55 , Dátum narodenia: 06.10.1979, Deň vzniku funkcie: 25.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Katarína Bulákova, Bydlisko: Názov obce: Veľké Chlievany 34, PSČ: 956 55 , Dátum narodenia: 06.10.1979

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Bulák, Bydlisko: Názov obce: Veľké Chlievany 34, PSČ: 956 55 , Dátum narodenia: 06.12.2000

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Bulák, Bydlisko: Názov obce: Veľké Chlievany 34, PSČ: 956 55 , Dátum narodenia: 05.03.1974

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1