Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008385

OBCHODNÉ MENO: Fautor, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36891/R

SÍDLO:  Názov obce: Pravenec 469, PSČ: 972 16 

IČO: 51 865 441

DEŇ ZÁPISU: 11.08.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. Vedenie účtovníctva

3. Poradenstvo v oblasti ochrany osobných dahov

4. Administratívne služby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Verejné obstarávanie

7. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovávaním údajov

9. Reklamné a marketingové služby

10. Prieskum trhu a verejnej mienky

11. Informačná činnosť

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Skladovanie

15. Služby požičovní

16. Faktoring a forfaiting

17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

19. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Igor Lamprecht, Bydlisko: Názov obce: Pravenec 469, PSČ: 972 16 , Dátum narodenia: 13.11.1961, Deň vzniku funkcie: 30.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Igor Lamprecht, Bydlisko: Názov obce: Pravenec 469, PSČ: 972 16 , Dátum narodenia: 13.11.1961

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1