Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008379

OBCHODNÉ MENO: DANDY TOYS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16126/R

SÍDLO:  Názov obce: Opatovce nad Nitrou 575, PSČ: 972 02 

IČO: 36 348 546

DEŇ ZÁPISU: 21.10.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba hračiek

2. maloobchod v rozsahu voľných živností

3. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

4. reklamná a propagačná činnosť

5. výroba betónových výrobkov

6. výroba drobných úžitkových predmetov v rozsahu voľných živností

7. natieračské a maliarske práce

8. výroba polystyrénu

9. výroba výrobkov z polystyrénu

10. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Daniel Božik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Škarvana 356/3, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 12.02.1970, Deň vzniku funkcie: 21.10.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Daniel Božik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Škarvana 356/3, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 12.02.1970

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1