Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008378

OBCHODNÉ MENO: Crystal Classic s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16478/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 256, Názov obce: Koš, PSČ: 972 41 

IČO: 36 351 717

DEŇ ZÁPISU: 21.02.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. ozdobné brúsenie, opracovanie a zušľachťovanie skla

2. maloobchod v rozsahu voľných živností

3. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

4. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kmec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 1181/88, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 07.07.1958, Deň vzniku funkcie: 21.02.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kmec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 1181 / 88, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 07.07.1958

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Monika Kmecová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 1181/ 88, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 09.07.1966

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1