Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008376

OBCHODNÉ MENO: ALSR, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12896/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 260/41, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 

IČO: 36 320 561

DEŇ ZÁPISU: 11.10.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchodný a veľkoobchodný nákup, sprostredkovanie a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

3. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. reklamná činnosť

5. výroba výrobkov z plastov

6. recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov

7. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi / s výnimkou nebezpečných odpadov/

8. výroba výrobkov z papiera a lepenky

9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb

10. podávanie jedál /bez prípravy/ , vrátane nápojov

11. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavel Mihaita, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str.Furnalistilor nr. 14 bl.J7 sc.2 et 1 ap. 23, Názov obce: Jud. GL Mun. Galati, PSČ: 800622 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 15.10.1979, Deň vzniku funkcie: 22.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavel Mihaita, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. Furnalistilor nr. 14 bl.J7 sc. 2 et 1 ap.23, Názov obce: Jud. GL Mun. Galati, PSČ: 800622 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 15.10.1979

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.9.2001, dodatkom č. 1 zo dňa 5.10.2001, úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 5.10.2001 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 31.10.2001 schválilo rozdelenie a prevod častí obchodných podielov, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

3. Riadne valné zhromaždenie dňa 8.2.2003 schválilo zmenu sídla spoločnosti (z: Dibrovova 243/6, 916 01 Stará Turá, na : Vaďovce 334, 916 13), rozšírenie predmetu činnosti, zmenu konateľky spoločnosti a spoločenskej zmluvy prijatím jej úplného nového znenia.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1