Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008439

OBCHODNÉ MENO: uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10720/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hájom 1288/116, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 

IČO: 50 705 105

DEŇ ZÁPISU: 17.02.2017

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. prenájom hnuteľných vecí

3. poskytovanie rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

4. prevádzkovanie výdajne stravy

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

6. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - polikliniky s nasledovným odborným zameraním: Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť : ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast, Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť : ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy I. - ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy II. - ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - ambulancia klinickej psychológie - ambulancia vnútorného lekárstva I. - ambulancia vnútorného lekárstva II. - reumatologická ambulancia. Centrálna sterilizácia. Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: - funkčná diagnostika - rádiológia - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Peter Wolf, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrum I. 39/92, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 15.03.1986, Deň vzniku funkcie: 31.01.2019

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: RNDr. Tomislav Jurik, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 1784/30, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 31.05.1954, Deň vzniku funkcie: 09.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Miloš Mladý, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica J. Murgaša 703/32, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 30.08.1986, Deň vzniku funkcie: 09.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne. V písomnom konaní za spoločnosť každý člen predstavenstva koná za spoločnosť tak, že pripojí svoj vlastnoručný podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: MUDr. Dominik Kosorin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrum II. 1760/69, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 06.10.1955, Deň vzniku funkcie: 31.01.2019

Meno a priezvisko: MUDr. Ján Tholt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prejtská 111/118, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 31.05.1979, Deň vzniku funkcie: 31.01.2019

Meno a priezvisko: BA. Martin Jurík, MBA, Bydlisko: Názov obce: Pravenec 205, PSČ: 972 16 , Dátum narodenia: 13.05.1990, Deň vzniku funkcie: 09.11.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Stanovy obmedzujú prevoditeľnosť akcií spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1