Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008654

OBCHODNÉ MENO: VS medical s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 49957/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alojza Mrázika 1266/4, Názov obce: Teplička nad Váhom, PSČ: 013 01 

IČO: 36 859 613

DEŇ ZÁPISU: 30.07.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancii všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Veronika Šefčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alojza Mrázika 1266/4, Názov obce: Teplička nad Váhom, PSČ: 013 01 , Dátum narodenia: 02.09.1987, Deň vzniku funkcie: 15.11.2017

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Šefčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alojza Mrázika 1266/4, Názov obce: Teplička nad Váhom, PSČ: 013 01 , Dátum narodenia: 18.07.1985, Deň vzniku funkcie: 15.11.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosť zastupuje a koná v jej mene v celom rozsahu samostatne a ako štatutárny orgán podpisuje za spoločnosť samostatne pripojením podpisu k obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Veronika Šefčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alojza Mrázika 1266/4, Názov obce: Teplička nad Váhom, PSČ: 013 01 , Dátum narodenia: 02.09.1987

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Šefčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alojza Mrázika 1266/4, Názov obce: Teplička nad Váhom, PSČ: 013 01 , Dátum narodenia: 18.07.1985

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1