Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008655

OBCHODNÉ MENO: XENEX, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14707/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Rajčianke 8913/25, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 36 416 291

DEŇ ZÁPISU: 17.02.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

2. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

3. - výroba ventilov a armatúr

4. - oprava a údržba ventilov a armatúr

5. - predaj nápojov na priamu konzumáciu

6. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

7. - prenájom motorových vozidiel

8. - prenájom strojov, prístrojov a zariadení

9. - maliarske, natieračské a sklenárske práce

10. - demolačné, zemné práce a prípravné práce pre stavbu

11. - montáž sadrokartónu

12. - upratovacie služby

13. - podnikateľské poradenstvo

14. - prieskum trhu a verejnej mienky

15. - výroba drevených obalov a paliet

16. - píliarske práce

17. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

18. murárske práce

19. zváračské práce

20. zámočnícke práce

21. úprava a kosenie zelene

22. sprostredkovanie v oblasti dopravy

23. organizovanie prednášok, kurzov a školení, kultúrnych a spoločenských podujatí

24. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

25. prevádzkovanie cukrárne

26. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

27. piliarska výroba a impregnovanie dreva

28. montáž sadrokartónových priečok a podhľadov

29. čistenie budov

30. maliarske, natieračské, sklenárske a lešenárske práce

31. obkladanie stien drevom a kladenie podlahových krytín z PVC a kobercov

32. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

33. pohostinská činnosť

34. vnútroštátna nákladná cestná doprava

35. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

36. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

37. Prípravné práce k realizácii stavby

38. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

39. Prenájom hnuteľných vecí

40. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

41. Výkon činnosti stavbyvedúceho

42. Výkon činnosti stavebného dozoru

43. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

44. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

45. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

46. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Zákopčan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasňany 212, Názov obce: Krasňany, PSČ: 013 03 , Dátum narodenia: 18.06.1980, Deň vzniku funkcie: 08.02.2007

Meno a priezvisko: Stanislav Zákopčan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánošíkova 246, Názov obce: Krasňany, Dátum narodenia: 24.06.1981, Deň vzniku funkcie: 08.02.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Zákopčan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasňany 212, Názov obce: Krasňany, PSČ: 013 03 , Dátum narodenia: 18.06.1980

Výška vkladu: 6 375,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 375,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Full services, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Rajčianke 8913/25, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 36 690 643

Výška vkladu: 1 125,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 125,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 8724/2004 zo dňa 3.2.2004, podľa §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1