Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008645

OBCHODNÉ MENO: TRADE SERVICES, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52031/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 1562/4, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 

IČO: 45 273 979

DEŇ ZÁPISU: 07.11.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. reklamné a marketingové služby

5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. čistiace a upratovacie služby

7. administratívne služby

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. prenájom hnuteľných vecí (mimo zbraní)

10. skladovanie

11. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

12. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. prevádzkovanie športových zariadení

14. prípravné práce k realizácii stavby

15. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. faktoring a forfaiting

17. sťahovacie služby

18. počítačové služby

19. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Surovček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 1562/4, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 19.08.1976, Deň vzniku funkcie: 07.11.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ ako štatutárny orgán spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne, pričom pri právnych úkonoch uskutočňovaných v písomnej forme k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Surovček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 1562/4, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 19.08.1976

Výška vkladu: 20 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 20 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1