Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008646

OBCHODNÉ MENO: TRAVERTIN s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 933/L

SÍDLO:  Názov obce: Ludrová 419, PSČ: 034 71 

IČO: 31 579 159

DEŇ ZÁPISU: 26.01.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - spracovanie prírodného kameňa

2. - iný maloobchod mimo predajne - predaj prírodného kameňa

3. - veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom

4. - iný veľkoobchod s prírodným kameňom

5. - banská činnosť v travertínovom lome

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Čutka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 276/38, Názov obce: Liptovská Štiavnica, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 21.11.1961

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Poľnohospodárske družstvo Ludrová, Sídlo: Názov obce: Ludrová 419, PSČ: 034 71 , IČO 00 195 693

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.8.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.7.1998 bola schválená zmena Spoločenskej zmluvy.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1