Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008635

OBCHODNÉ MENO: RF LAJAS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12154/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hríbiky 177, Medvedzie , Názov obce: Tvrdošín, PSČ: 027 44 

IČO: 36 391 387

DEŇ ZÁPISU: 05.04.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - podnikateľské poradenstvo

2. - poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

3. - dodávky a poradenské služby ohľadom programov na spracovanie dát

4. - sprostredkovateľská činnosť v rámci voľných živností

5. - vydavateľská činnosť

6. - zabezpečovanie reprografických služieb a poskytovanie služieb na pracovisku DTP

7. - zhotovovanie videozáznamov

8. - prieskum trhu a verejnej mienky

9. - pomocné stavebné práce

10. - demolácia a zemné práce

11. - zváračské práce

12. - obchodná činnosť v rámci voľných živností s výnimkou drahých kovov a jedov

13. - nákup tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

14. - nákup tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marián Lucký, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hríbiky, Medvedzie 177, Názov obce: Tvrdošín, PSČ: 027 44 , Dátum narodenia: 20.07.1953

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marián Lucký, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hríbiky, Medvedzie 177, Názov obce: Tvrdošín, PSČ: 027 44 , Dátum narodenia: 20.07.1953

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.3.2000 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.4.2000 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1