Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008640

OBCHODNÉ MENO: Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 76619/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie S. H. Vajanského 1/1, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 53 584 244

DEŇ ZÁPISU: 25.02.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčasti z dreva do finálnych produktov a ich údržba

4. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

5. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

6. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

7. Čistiace a upratovacie služby

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Skladovanie

12. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

13. Poskytovanie služieb osobného charakteru

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Kuriérske služby

16. Sťahovacie služby

17. Administratívne služby

18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

19. Poskytovanie poradenských služieb v rozsahu voľných živností

20. Organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a seniorov

21. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

22. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Mikula, Bydlisko: Názov obce: Dolný Kalník 90, PSČ: 038 02 , Dátum narodenia: 03.04.1965, Deň vzniku funkcie: 18.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Mesto Martin, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie S. H. Vajanského 1, Názov obce: Martin, PSČ: 036 49 , IČO 00 316 792

Výška vkladu: 95 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 95 000,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Tatiana Červeňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halašova 1230/20, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 14.07.1968, Deň vzniku funkcie: 25.02.2021

Meno a priezvisko: Ľubomír Vaňko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): II. kolónia 2249/38, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 30.04.1979, Deň vzniku funkcie: 25.02.2021

Meno a priezvisko: Tomáš Zanovit, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záturčianska 11197/117, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 30.04.1983, Deň vzniku funkcie: 25.02.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  95 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  95 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodnej spoločnosti bol Osvedčením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 375/2021_RSP zo dňa 03.05.2021 priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku. Registrovaný sociálny podnik je pri svojom obchodnom mene alebo názve povinný uvádzať označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1