Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008639

OBCHODNÉ MENO: SENZORS, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 71618/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasinkova 597/9, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 52 221 466

DEŇ ZÁPISU: 15.02.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

2. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

3. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

4. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

5. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

6. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

7. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

8. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

9. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

15. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

17. Sťahovacie služby

18. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

19. Kuriérske služby

20. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

21. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

22. Finančný lízing

23. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

24. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

25. Faktoring a forfaiting

26. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

27. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

28. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

29. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

30. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

31. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

32. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

33. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

34. Dizajnérske činnosti

35. Fotografické služby

36. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

37. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

38. Prenájom hnuteľných vecí

39. Administratívne služby

40. Verejné obstarávanie

41. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

42. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

43. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

44. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

45. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Anton Tomáš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod sadom 564/12, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 18.03.1980, Deň vzniku funkcie: 15.02.2019

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Suďa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 2030/22, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 30.05.1980, Deň vzniku funkcie: 15.02.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anton Tomáš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod sadom 564/12, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 18.03.1980

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Suďa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 2030/22, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 30.05.1980

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1