Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008634

OBCHODNÉ MENO: REKOST s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 71400/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 166/87, Názov obce: Klin, PSČ: 029 41 

IČO: 52 120 040

DEŇ ZÁPISU: 03.01.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľubomír Sroka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 166/87, Názov obce: Klin, PSČ: 029 41 , Dátum narodenia: 23.08.1991, Deň vzniku funkcie: 03.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. V prípade ak je vymenovaných viac konateľov v mene Spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľubomír Sroka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 166/87, Názov obce: Klin, PSČ: 029 41 , Dátum narodenia: 23.08.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1