Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008624

OBCHODNÉ MENO: MIRO technik, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51918/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baničné 874/12, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 

IČO: 44 998 007

DEŇ ZÁPISU: 15.10.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vypracovanie dokumentácie a projektu strojnotechnologickej časti stavieb a zmien týchto stavieb

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

5. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

6. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

7. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Mojš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baničné 874/12, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 12.12.1955, Deň vzniku funkcie: 15.10.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Mojš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baničné 874/12, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 12.12.1955

Výška vkladu: 6 600,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 600,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 600,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1