Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008621

OBCHODNÉ MENO: MEDIKUR, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57865/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálkova 3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 46 888 535

DEŇ ZÁPISU: 26.11.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

2. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore otorinolaryngológia a foniatria

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. reklamné a marketingové služby

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. prenájom hnuteľných vecí

7. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

8. výroba zdravotníckych pomôcok

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Andrea Kuricová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za plavárňou 8529/9, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 08.08.1968, Deň vzniku funkcie: 26.11.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Andrea Kuricová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za plavárňou 8529/9, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 08.08.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1