Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008625

OBCHODNÉ MENO: MKM Solutions s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80823/L

SÍDLO:  Názov obce: Čierne 609, PSČ: 023 13 

IČO: 55 047 696

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Administratívne služby

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Služby požičovní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michal Krajňák, Bydlisko: Názov obce: Čierne 7, PSČ: 023 13 , Dátum narodenia: 03.05.1993, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michal Krajňák, Bydlisko: Názov obce: Čierne 7, PSČ: 023 13 , Dátum narodenia: 03.05.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1