Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008626

OBCHODNÉ MENO: ML Tatry s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 71090/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 501, Názov obce: Važec, PSČ: 032 61 

IČO: 52 016 285

DEŇ ZÁPISU: 30.10.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Finančný lízing

5. Faktoring a forfaiting

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Administratívne služby

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

16. Vedenie účtovníctva

17. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

18. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

19. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

20. Prevádzkovanie výdajne stravy

21. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

22. Verejné obstarávanie

23. Prenájom hnuteľných vecí

24. Investičné služby a investičné činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie NBS podľa § 54 ods. 3 písm. d) zák.č. 566/2001 o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Kotora, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na lúkach 45, Názov obce: Starý Tekov, PSČ: 935 26 , Dátum narodenia: 01.08.1980, Deň vzniku funkcie: 30.10.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Kotora, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na lúkach 45, Názov obce: Starý Tekov, PSČ: 935 26 , Dátum narodenia: 01.08.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1