Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008629

OBCHODNÉ MENO: OLIDENT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 76947/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Kráľovenskej 865, Názov obce: Likavka, PSČ: 034 95 

IČO: 53 689 062

DEŇ ZÁPISU: 08.04.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Administratívne služby

3. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancie zubného lekárstva v špecializačnom odbore zubné lekárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mykola Oliseichyk, Bydlisko: Názov obce: Ivachnová 128, PSČ: 034 83 , Dátum narodenia: 31.08.1987, Deň vzniku funkcie: 08.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mykola Oliseichyk, Bydlisko: Názov obce: Ivachnová 128, PSČ: 034 83 , Dátum narodenia: 31.08.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1