Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008630

OBCHODNÉ MENO: ORAVA TRADE, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14176/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matúškova 1, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 

IČO: 36 411 264

DEŇ ZÁPISU: 29.04.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho veľkoobchodného predaja

2. - nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho maloobchodného predaja

3. - poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja a marketingu

4. - poradenská činnosť v oblasti aplikačného a materiálového inžinierstva

5. - vedenie účtovníctva

6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dr. Ing. Ján Pavolka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 2047/23, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 27.05.1968, Deň vzniku funkcie: 25.06.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dr. Ing. Ján Pavolka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 2047/23, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 27.05.1968

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7. 3. 2003, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1