Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008627

OBCHODNÉ MENO: N1 Production s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54392/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zárieč-Keblov 132, Názov obce: Svederník, PSČ: 013 32 

IČO: 46 085 050

DEŇ ZÁPISU: 11.03.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby

2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. vydavateľská činnosť

4. reklamné a marketingové služby

5. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloocbhod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchdo)

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. prenájom hnuteľných vecí

12. administratívne služby

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. prieskum trhu a verejnej mienky

15. fotografické služby

16. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

18. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

19. prípravné práce k realizácii stavby

20. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. poskytovanie služieb osobného charakteru

23. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

24. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

25. služby požičovní

26. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

27. dizajnérske činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Krnáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zárieč-Keblov 132, Názov obce: Svederník, PSČ: 013 32 , Dátum narodenia: 18.04.1982, Deň vzniku funkcie: 11.03.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia každý samostatne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému meu spoločnosti pripoja soje podpisy, každý s dodatkom "konateľ".

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Krnáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zárieč-Keblov 132, Názov obce: Svederník, PSČ: 013 32 , Dátum narodenia: 18.04.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1