Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008628

OBCHODNÉ MENO: OK GYN, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16907/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V. Spanyola 43, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 36 437 255

DEŇ ZÁPISU: 13.12.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zubná technika

2. maloobchod v rozsahu voľných živností

3. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

4. reklamná činnosť

5. organizovanie kurzov a prednášok

6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

7. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

8. prevádzka športových zariadení

9. organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí

10. prenájom hnuteľných vecí

11. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

12. kozmetické služby

13. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotnícom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. vydavateľská činnosť

16. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. prieskum trhu a verejnej mienky

18. čistiace a upratovacie služby

19. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

20. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulatnej zdravotnej starostlivosti: ambulancia dentálnej hygieny na poskytovanie špecializovanej ambulatnej zdravotnej starostlivosti v odbore dentálna hygiena

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Mária Oravcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hulínova 2, Názov obce: Lietavská Lúčka, Dátum narodenia: 03.07.1957, Deň vzniku funkcie: 13.12.2005

Meno a priezvisko: MUDr. Dušan Kyška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojš 237, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 06.11.1970, Deň vzniku funkcie: 14.12.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Mária Oravcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hulínova 2, Názov obce: Lietavská Lúčka, Dátum narodenia: 03.07.1957

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Dušan Kyška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojš 237, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 06.11.1970

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1