Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008619

OBCHODNÉ MENO: MANGO účtovníctvo s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 66528/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turie 234, Názov obce: Turie, PSČ: 013 12 

IČO: 50 536 435

DEŇ ZÁPISU: 19.10.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Administratívne služby

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Mangová, Bydlisko: Názov obce: Turie 234, PSČ: 013 12 , Dátum narodenia: 02.03.1981, Deň vzniku funkcie: 19.10.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Mangová, Bydlisko: Názov obce: Turie 234, PSČ: 013 12 , Dátum narodenia: 02.03.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1