Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008612

OBCHODNÉ MENO: KOVOT s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55578/L

SÍDLO:  Názov obce: Vavrečka 467, PSČ: 029 01 

IČO: 46 415 807

DEŇ ZÁPISU: 04.11.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba a hutnícke spracovanie kovov

2. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nepezpečným odpadom

5. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

6. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

7. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

8. Čistiace a upratovacie služby

9. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Kovoobrábanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: František Jendroľ, Bydlisko: Názov obce: Klin 137, PSČ: 029 41 , Dátum narodenia: 08.10.1978, Deň vzniku funkcie: 04.11.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: František Jendroľ, Bydlisko: Názov obce: Klin 137, PSČ: 029 41 , Dátum narodenia: 08.10.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1