Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008610

OBCHODNÉ MENO: KAGA Medic, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54557/L

SÍDLO:  Názov obce: Čierne 169, PSČ: 023 13 

IČO: 47 233 729

DEŇ ZÁPISU: 13.04.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár a študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Pavol Jedinák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 2040, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01 , Dátum narodenia: 24.07.1980, Deň vzniku funkcie: 01.01.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Pavol Jedinák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 2040, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01 , Dátum narodenia: 24.07.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1