Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008602

OBCHODNÉ MENO: ENDIAZ s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15673/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinská 1617/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 

IČO: 36 425 273

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vedenie účtovníctva

2. - organizovanie kurzov, školení a seminárov

3. - administratívne práce

4. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich rekondícii a regenerácii

5. - organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti  (veľkoobchod)

11. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore endokrinológia

12. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Zuzana Jančúchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinská 1617/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 31.07.1982, Deň vzniku funkcie: 20.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. K obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Zuzana Jančúchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinská 1617/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 31.07.1982

Výška vkladu: 6 972,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 972,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1