Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008601

OBCHODNÉ MENO: EKO-AUDIT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 78236/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 9. mája 424/7, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 

IČO: 54 136 652

DEŇ ZÁPISU: 12.10.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Audítorské služby

2. Vedenie účtovníctva

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Administratívne služby

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Ľubica Marčeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklené 335, Názov obce: Sklené, PSČ: 037 47 , Dátum narodenia: 18.05.1970, Deň vzniku funkcie: 12.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Ľubica Marčeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklené 335, Názov obce: Sklené, PSČ: 038 47 , Dátum narodenia: 18.05.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1