Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008600

OBCHODNÉ MENO: DISTOP SALVE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18997/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Timravy 10/35, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 36 780 332

DEŇ ZÁPISU: 22.05.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

2. maloobchod v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností

4. administratívne služby

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. vedenie účtovníctva

7. čistiace a upratovacie služby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dušan Šranc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Timravy 10/35, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 26.01.1955, Deň vzniku funkcie: 04.07.2010

Meno a priezvisko: Jana Dovičáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 3421/12, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , Dátum narodenia: 17.03.1966, Deň vzniku funkcie: 11.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dušan Šranc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Timravy 10/35, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 26.01.1955

Výška vkladu: 4 980,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 980,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jana Dovičáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 3421/12, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , Dátum narodenia: 17.03.1966

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1