Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008604

OBCHODNÉ MENO: FALTHERM, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16734/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za plavárňou 8907/15, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 

IČO: 36 435 511

DEŇ ZÁPISU: 20.10.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

2. činnosť energetického poradcu

3. vypracovanie dokumentácie a projektu technického technologického a energetického vybavenia týchto stavieb

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

7. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

8. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom

9. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

10. prenájom reklamných plôch

11. organizovanie kurzov, školení, seminárov a prednášok

12. spracovanie údajov

13. služby súvisiace s databázami

14. nákup, predaj a prenájom výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky

15. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb

16. fotografické služby

17. podnikateľské poradenstvo

18. výroba reklamných a propagačných materiálov

19. výroba nenahratých a nahratých nosičov dát, obrazu alebo zvuku

20. montáž a opravy meracej techniky a regulačnej techniky

21. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

22. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

23. energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: vykurovanie a príprava teplej vody

24. vykonávanie činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Falát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod univerzitou 8698/8, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 30.04.1971, Deň vzniku funkcie: 20.10.2005

Meno a priezvisko: Ing. Ján Daniš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikšová 71, Názov obce: Bytča, Dátum narodenia: 19.06.1971, Deň vzniku funkcie: 20.10.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Falát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod univerzitou 8698/8, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 30.04.1971

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Daniš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikšová 71, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01 , Dátum narodenia: 19.06.1971

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1