Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008596

OBCHODNÉ MENO: BOBELL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1830/L

SÍDLO:  Názov obce: Liptovská Osada 200, PSČ: 034 73 

IČO: 31 604 897

DEŇ ZÁPISU: 15.04.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - VO a sprostredkovanie obchodu okrem viazaných a koncesovaných živností

2. - vedenie účtovnej evidencie

3. - inžinierska činnosť

4. - prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom

5. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

6. - činností v oblasti nehnuteľností

7. - výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov okrem výroby strojov a za riadení

8. - stavebné zámočníctvo

9. - maloobchod okrem viazaných a koncesovaných živností

10. - prevádzka športových zariadení /vrátane organizácií športových klubov/,

11. - šírenie reklamy,

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

16. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Belluš, Bydlisko: Názov obce: Liptovská Osada 188, Dátum narodenia: 14.07.1967

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavol Bartoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumnie 2, Názov obce: Ružomberok - Biely Potok, Dátum narodenia: 19.10.1963

Výška vkladu: 1 229,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 229,000000 EUR

Meno a priezvisko: Tibor Hadač, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štiavnická 6/46, Názov obce: Ružomberok, Dátum narodenia: 01.09.1964

Výška vkladu: 1 229,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 229,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Belluš, Bydlisko: Názov obce: Liptovská Osada 188, Dátum narodenia: 14.07.1967

Výška vkladu: 7 502,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 502,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.marca 1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5179

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.1.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.5.1998 bol schválený dodatok č. 2/ k spoločenskej zmluve.

4. Na valnom zhromaždení dňa 17.12.1999 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

5. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 30.12.1999 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.

6. Na valnom zhromaždení dňa 7.9.2000 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1