Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008597

OBCHODNÉ MENO: CAEworx, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 67880/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 1946/20, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 

IČO: 50 918 010

DEŇ ZÁPISU: 31.05.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

5. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

9. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Dizajnérske činnosti

12. Fotografické služby

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Martin Vančo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 1946/20, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 21.03.1979, Deň vzniku funkcie: 31.05.2017

Meno a priezvisko: Ing. Silvia Vančová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 1946/20, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 27.08.1979, Deň vzniku funkcie: 31.05.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Vančo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 1946/20, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 21.03.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Silvia Vančová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 1946/20, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 27.08.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1