Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008595

OBCHODNÉ MENO: BeMi nábytok, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 78029/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 206/14, Názov obce: Strečno, PSČ: 013 24 

IČO: 54 002 443

DEŇ ZÁPISU: 14.09.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Stolárstvo

2. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

3. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

4. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

5. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

6. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. Vedenie účtovníctva

13. Dizajnérske činnosti

14. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Belko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 206/14, Názov obce: Strečno, PSČ: 013 24 , Dátum narodenia: 24.08.1989, Deň vzniku funkcie: 14.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať menom spoločnosti a v právnych vzťahoch ju zaväzovať a zastupovať samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Šmido, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1.mája 731/70, Názov obce: Strečno, PSČ: 013 24 , Dátum narodenia: 28.07.1998

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1