Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008593

OBCHODNÉ MENO: ASSET TREATMENT s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 79165/L

SÍDLO:  Názov obce: Snežnica 398, PSČ: 023 32 

IČO: 54 445 752

DEŇ ZÁPISU: 01.03.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Vedenie účtovníctva

6. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Voštenák, Bydlisko: Názov obce: Snežnica 398, PSČ: 023 32 , Dátum narodenia: 08.05.1980, Deň vzniku funkcie: 01.03.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Voštenák, Bydlisko: Názov obce: Snežnica 398, PSČ: 023 32 , Dátum narodenia: 08.05.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1