Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008581

OBCHODNÉ MENO: A.D.O.S. - Nádej, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17866/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 2296/4, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 

IČO: 36 660 345

DEŇ ZÁPISU: 02.08.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

5. prekladateľské a tlmočnícke služby

6. masérske služby

7. upratovacie práce

8. súkromné domácnosti s domácim personálom

9. organizovanie kurzov, školení a seminárov

10. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

11. reklamné činnosti

12. prenájom motorových vozidiel

13. podnikateľské poradenstvo

14. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení- agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckom povolaní sestra, študijnom odbore zdravotná sestra a v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Veronika Podbrežná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 2296/4, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 12.08.1977, Deň vzniku funkcie: 07.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Veronika Podbrežná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 2296/4, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 12.08.1977

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1