Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008583

OBCHODNÉ MENO: ACOUNTING s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51849/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prekážka 724/9-18, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 

IČO: 44 969 759

DEŇ ZÁPISU: 24.09.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva

2. administratívne služby

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Iveta Gajdošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prekážka 724/9, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 , Dátum narodenia: 26.06.1963, Deň vzniku funkcie: 24.09.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a neobmedzene a podpisuje sa tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Iveta Gajdošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prekážka 724/9, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 , Dátum narodenia: 26.06.1963

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1