Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008582

OBCHODNÉ MENO: ABEL plus, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3895/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podvysoká 310, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 

IČO: 31 645 275

DEŇ ZÁPISU: 21.02.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

2. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovateľská činnosť

4. - nákup a predaj hospodárskych zvierat

5. - spracovanie mlieka

6. - výroba mliečnych výrobkov

7. - staviteľ

8. - poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jana Janečková, Bydlisko: Názov obce: Čierne 999, PSČ: 023 13 , Dátum narodenia: 15.08.1968, Deň vzniku funkcie: 07.09.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia vykonávajú obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jana Janečková, Bydlisko: Názov obce: Čierne 999, PSČ: 023 13 , Dátum narodenia: 15.08.1968

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.2.1996 podľa §§ 21, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8707

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.6.1996 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 8707

3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 11. 2. 1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

4. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 27.7.1998 bol schválený dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.

5. Na valnom zhromaždení dňa 7.3.2000 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1