Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008620

OBCHODNÉ MENO: Martimex - holding, akciová spoločnosť

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10156/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červenej armády 1, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 36 384 062

DEŇ ZÁPISU: 01.02.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

2. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností,

3. - sprostredkovanie obchodu a služieb,

4. - realitné agentúry,

5. - prenájom iných strojov a prístrojov /stroj. výrobky/,

6. - ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

7. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov

8. - prieskum trhu

9. - reklamné činosti

10. - inžinierska činnosť v strojárstve

11. - poradenská činnosť v odboroch strojárstva v rozsahu voľných živností

12. - predaj alkoholických a nealkoholických nápojov, kávy, čaju, cukroviniek, tabakových výrobkov na priamu konzumáciu

13. - prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných ako základných služieb

14. - maloobchod v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Július Kostolný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): R. Viesta 87, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 22.10.1951, Deň vzniku funkcie: 01.05.2020

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Ján Segľa, Bydlisko: Názov obce: Bystrička 25, PSČ: 038 04 , Dátum narodenia: 10.12.1950, Deň vzniku funkcie: 01.05.2020

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Marek Benko, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Petrikovicha 4475/10, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 09.02.1983, Deň vzniku funkcie: 01.05.2020

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Chalupka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Dulu 15A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 08 , Dátum narodenia: 30.08.1953, Deň vzniku funkcie: 09.01.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Marián Semivan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): O. Borodáčovej 8, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 27.04.1961, Deň vzniku funkcie: 15.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach sú v mene spoločnosti oprávnení konať a podpisovať predseda a podpredseda predstavenstva každý samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ján Mikuláš, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 28, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , Dátum narodenia: 28.12.1954, Deň vzniku funkcie: 01.05.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Sága, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 15, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , Dátum narodenia: 27.05.1950, Deň vzniku funkcie: 01.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Milan Warecha, Bydlisko: Názov obce: Trebostovo 153, PSČ: 038 41 , Dátum narodenia: 01.05.1946, Deň vzniku funkcie: 01.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kresák, Bydlisko: Názov obce: Malý Čepčín 167, PSČ: 038 45 , Dátum narodenia: 27.07.1953, Deň vzniku funkcie: 15.12.2022

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Kačír, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Goliána 39, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 02.02.1955, Deň vzniku funkcie: 15.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  34 340,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  34 340,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1010 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podľa § 7 ods. 5 stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa dňa 7.1.1999 v zmysle § 154 a nasl. Ob. zákonníka jednorázovo podľa § 172 Ob. zákonníka a schválením stanov.

2. Na valnom zhromaždení dňa 29.11.1999 bola schválená zmena stanov.

3. Na valnom zhromaždení dňa 6.4.1999 bola schválená zmena stanov.

4. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 15.11.2002 bola schválená zmena stanov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1