Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R008614

OBCHODNÉ MENO: Levice Property Development, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10517/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 34, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 

IČO: 35 805 838

DEŇ ZÁPISU: 15.02.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

5. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami,

6. poradenská činnosť v oblasti obchodu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Richard Bauer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 11.09.1976, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Radka Doehring, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mozartova 479/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 28.04.1966, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne. Členovia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Lucia Kautzky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 12.04.1962, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

Meno a priezvisko: Andreas Schmidt-Pöstion, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 21.03.1981, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

Meno a priezvisko: Christian Bauer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 02.08.1978, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: IMMOFINANZ Services Czech Republic, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vladislavova 1390/17, Názov obce: Praha, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 27900380

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 7.2.2001. Osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa vo forme notárskej zápisnice č. N 60/01, Nz 60/01 zo dňa 7.2.2001. Stanovy spoločnosti v súlade so Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.4.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 176/01, Nz 176/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 3.4.2001. Zmena obchodného mena, pôvodné Prievidza Property Development, a.s.

3. Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.11.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 966/02, Nz 907/02 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.

4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.12.2004

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1