Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R008580

OBCHODNÉ MENO: PPAN group, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 81151/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Bernoláka 2181/52, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 55 147 941

DEŇ ZÁPISU: 13.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: cestné stavby

2. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

3. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Administratívne služby

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Alena Vonšová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Bernoláka 2181/52, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 03.05.1984, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alena Vonšová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Bernoláka 2181/52, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 03.05.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1