Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R008575

OBCHODNÉ MENO: 2M Software, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 81149/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revolučná 2821/21, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 

IČO: 55 146 350

DEŇ ZÁPISU: 13.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dušan Macášek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revolučná 2821/21, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , Dátum narodenia: 09.09.1993, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Meno a priezvisko: Ing. Matúš Mahút, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Čepelov 569, Názov obce: Belá, PSČ: 013 05 , Dátum narodenia: 12.03.1994, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dušan Macášek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revolučná 2821/21, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , Dátum narodenia: 09.09.1993

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Matúš Mahút, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Čepelov 569, Názov obce: Belá, PSČ: 013 05 , Dátum narodenia: 12.03.1994

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1