Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008809

OBCHODNÉ MENO: PKSA j.s.a.

ODDIEL: Sja

VLOŽKA ČÍSLO: 31/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 1148/6, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 54 065 691

DEŇ ZÁPISU: 17.09.2021

PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Poskytovanie služieb osobného charakteru

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Administratívne služby

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Vedenie účtovníctva

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

16. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

17. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

19. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Marianna Kartysheva, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myslavská 397/251, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 29.06.1977, Deň vzniku funkcie: 17.09.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Sergii Voievoda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lypynskogo 9/70, Názov obce: Luts'k, PSČ: 430 24 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 26.08.1987, Deň vzniku funkcie: 31.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosti na akcie:Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje ktorýkoľvek z členov predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Marianna Kartysheva, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myslavská 397/251, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 29.06.1977

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcie je obmedzená v súlade s ustanoveniami zakladateľskej listiny o založení PKSA j.s.a..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1