Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008820

OBCHODNÉ MENO: VAN - DER s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12453/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná č.61, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 36 206 466

DEŇ ZÁPISU: 07.05.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s potravinami, potravinárskymi polotovarmi a výrobkami, mäsom a mäsovými výrobkami, živými zvieratami, ovocím, zeleninou, cigaretami, cigaretovými a tabakovými výrobkami, alkoholickými nápojmi, nerastnými surovinami, farebnými a drahými kovmi, hutným materiálom a výrobkami, drevom, výrobkami z dreva, celulózou, stavebným materiálom, nábytkom, sklom, keramikou, svietidlami, kameňom, polygrafickými výrobkami, odevami, textilom, obuvou, koženou a textilnou galantériou, naftovými a ropnými produktami, syntetickými vláknami, výrobkami gumárenského priemyslu, farbami, priemyselnými hnojivami, strojárenskými a elektrotechnickými výrobkami, nástrojmi a prístrojmi, výrobkami z plastov, kožušinami, produktami z mora, hračkami, kozmetikou, kaderníckymi a kozmetickými potrebami, čistiacimi prostriedkami, domácimi potrebami, kancelárskymi potrebami a zariadeniami, spotrebnou elektronikou a výpočtovou technikou vrátane príslušenstva, telekomunikačnými zariadeniami, športovými potrebami, umeleckými a zberateľskými predmetmi /ktoré nie sú starožitnosťami ani autorským dielom/, hygienickými potrebami a pomôckami, poľnohospodárskymi plodinami, výrobkami a produktami, jednostopovými a dvojstopovými motorovými vozidlami, autosúčiastkami, autodoplnkami a náhradnými dielmi, pohonnými hmotami, nenahranými zvukovými a obrazovými nosičmi, chemickými výrobkami /mimo jedov a žieravín/, výrobkami hutného priemyslu, kovmi a kovovými rudami, železnými a neželeznými polotovarmi, trubkami, tvarovkami, armatúrami a tesneniami, železiarskym a inštalatérskym tovarom

2. sprostredkovateľská činnosť

3. realitná kancelária - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností

4. prenájom nehnuteľností

5. správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu

6. výstavnícka činnosť

7. reklamná a propagačná činnosť

8. požičiavanie, prenájom a leasing priemyselného a spotrebného tovaru, motorových vozidiel, stavebných strojov a zariadení, strojových základných prostriedkov

9. prieskum trhu a verejnej mienky

10. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Valéria Nôtová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 61, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 09.12.1965, Deň vzniku funkcie: 07.05.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Valéria Nôtová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 61, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 09.12.1965

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice č. N 81/2001, Nz 82/2001 zo dňa 3.4.2001 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zákona č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1