Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R008819

OBCHODNÉ MENO: UNI, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12195/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podnikateľská 3, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 

IČO: 36 203 939

DEŇ ZÁPISU: 29.01.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba potravinárskych výrobkov, koncentrátov v rozsahu voľných živností

2. výroba pekárenských výrobkov

3. výroba cukrárenských výrobkov

4. výroba trvanlivých pekárenských a cukrárenských výrobkov

5. výroba kakaa, čokolády a cukroviniek

6. maloobchod a veľkoobchod s potravinami, potravinárskymi polotovarmi a výrobkami, ovocím, zeleninou včítane mrazených potravín a mrazeného ovocia a zeleniny, cigaretami a tabakovými výrobkami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, nerastnými surovinami, farebnými a drahými kovmi, hutným materiálom a výrobkami, drevom, výrobkami z dreva, celulózou, stavebným materiálom, nábytkom, sklom, keramikou, kameňom, polygrafickými výrobkami, odevami, textilom, obuvou, koženou galantériou, motorovými vozidlami, náhradnými dielmi, ropnými produktami, syntetickými vláknami, farbami, priemyselnými hnojivami, strojárenskými a elektrotechnickými výrobkami, nástrojmi a prístrojmi, výrobkami z plastov, kožušinami, produktami z mora, hračkami, kozmetikou, čistiacimi prostriedkami, domácimi potrebami, kancelárskymi potrebami a zariadeniami, železiarskym tovarom, športovými potrebami, umeleckými a zberateľskými predmetmi, ktoré nie sú starožitnosťami ani autorským dielom, zdravotníckymi potrebami, hygienickými potrebami a pomôckami, poľnohospodárskymi výrobkami a produktami

7. sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a pozemnej dopravy

8. prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom

9. správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu

10. výstavnícka činnosť

11. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

12. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností

13. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

14. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

15. vedenie účtovníctva

16. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

17. prieskum trhu a verejnej mienky

18. organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení

19. neverejné skladovanie

20. baliace činnosti

21. pohostinská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Vojtech Vrábel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havlíčkova 36, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 27.02.1976, Deň vzniku funkcie: 15.06.2001

Meno a priezvisko: Henrich Burdiga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pasteurova 5, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 26.04.1971, Deň vzniku funkcie: 15.06.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vojtech Vrábel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havlíčkova 36, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 27.02.1976

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Henrich Burdiga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pasteurova 5, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 26.04.1971

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.12.2000 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zákona č. 11/98 Z.z.

2. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 29.5.2001.

3. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.1.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1